top of page
sunset-5235908_1920.jpg

RITUALER

Norse Tradition fasiliterer ritualer og markeringer av livets mangfoldige aspekter i tråd med den norrøne tradisjonen. Dette vil si at vårt rituelle arbeid er basert på historiske nedtegnelser og/eller indoeuropeisk synkretisme, og ikke er rollespill eller teater. 

 

Når du booker oss, vil vi gjennomgå ritualets innhold og uttrykk sammen med deg. Du vil her kunne være med utforme aspekter av ritualet slik at det skaper atmosfæren og uttrykket du ønsker. Vi er svært opptatt av skjønnhet og integritet i vårt rituelle arbeid, og vil derfor gjøre vårt ytterste for at det endelige resultatet blir akkurat hva du ønsker deg. Klikk HER for å kontakte oss og få et uforpliktende skreddersydd tilbud.    

Ethvert rituale utført av Norse Tradition inkluderer følgende: 

 

  • Et møte hvor vi sammen utarbeider formen i ritualet

  • En gjennomgang av ritualets opprinnelse, hensikt og struktur

  • Utstyr, der hvor det er aktuelt

  • Gjennomføring av seremonien

Under følger en liste over de ritualene vi utfører. 

Blot

Blotet er det sentrale og helligste av de norrøne ritualene. Et blot er et direkte møte med verdens sentrale prinsipper, i form av gudene. Et blot innebærer alltid en form for offer, samt en påkallelse av den aktuelle guden, eller prinsippet, det blotes til. Man kan blant annet blote for et godt ekteskap, fruktbarhet, velstand, samhold eller suksess i et prosjekt. 

Sumbl

Et sumbl er både høytidelig, sosialt og morsomt. Dette er et gammelt vest-europeisk drikkerituale som vi kjenner både fra de germanske stammene, England og Norden. I et sumbl utbringes en rekke skåler, i felleskap, til forskjellige aspekter av menneskelivet, og alle tilstedeværende deltar. Ritualet åpner med de tradisjonelle skålene til Odin for Visdom, Frey for Fred og Njård for Rikdom, og følger så en fastsatt struktur, før vi ender opp med skrøneskålen, som markerer en overgang til den mindre høytidelige fortsettelsen av festen. Et sumbl med tredve mennesker tar om lag 60 minutter. 

Knesetting

Knesettingen er den norrøne dåpen. En knesetting ble tradisjonelt gjort for å offentliggjøre en barnefødsel, og for å ta barnet opp i slekten. En knesetting innebærer at mannen høytidelig overtar barnet fra kvinnen, og setter det på kneet sitt. Dette symboliserer at han vedkjenner seg barnet, og tar det opp i ætten. Deretter vises barnet til vitner, deltakerne på knesettingen, som sverger å rettlede og beskytte det. En knesetting er et sterkt og vakkert alternativ til dåp, og er selvstendig organisert av Norse Tradition, noe som betyr at den ikke fører til innvielse i noe bestemt trossamfunn. 

Ekteskap

Norse Tradition vigsler også ektepar i norrøn tradisjon. Dette er et enkelt rituale, som binder to mennesker sammen i kjærlighet. Gudene påkalles for å signe ekteskapet med fremgang, fred, fruktbarhet, forståelse og fagerhet i navnet til Frigg, dronningen av himmelen. Ekteskapsritualet inneholder også et kort blot, samt høytlesning av den eldste norrøne bønnen man kjenner til. 

I Norse Tradition har vi har svært god erfaring med å samarbeide med vigslende ordfører. Ved å kombinere ordførerens lovpålagte rolle som formell vigsler med vårt rituelle arbeid, kan du inngå et juridisk gyldig ekteskap, gjennom et vakkert norrønt rituale med dype tradisjonsrøtter. 

bottom of page