top of page
kristijan-arsov-tcw3nwoAgvs-unsplash_edi

FOREDRAG

Norse Tradition holder regelmessig foredrag om den norrøne tradisjonen sett i et bredt indoeuropeisk perspektiv. Tematikken kan være bred eller spisset, og handle om alt fra generell historie og kildebruk, til spesifikke aspekter ved norrøn religion og kultur. 


Eksempler på temaer vi har holdt foredrag om er:
 

 • Norrønt for nybegynnere

  • Innføringsforedrag om nordisk historie, samfunn og religion

 • Norrøne guder og deres symbolikk

  • Odin Allfar

  • Frøya, Nordens mektige modergudinne

  • Tyr: Tingets gud

  • Loke og jotnene

  • Frøy: Fruktbarhet og fred

 • Indoeuropeisk synkretisme som redskap for rituell rekonstruksjon

  • Guddommelig migrasjon og den indoeuropeiske kjernefamilien

 • Runenes mysterier 

  • Om runenes historiske opphav, via etymologi, sagatekster, gudediktning, arkeologiske funn, kontroversielle fortolkninger og inn i moderne populærkultur, og om deres bruk i praksis

 • Det norrøne samfunnet

  • Etikk i norrøn tid 

  • Det norrøne kastesystemet

  • Kvinner i norrøn tid: Fra døtre og husfruer til dronninger, omreisende og volver

 • Poesiens mjød og norrøn diktekunst

  • Kvad, sagalitteratur og diktekunstens betydning 

 • Voluspå og norrøn kosmologi

  • Kaos og orden i det norrøne kosmos

  • Døden, sjelen, etterlivet og forfedrene i norrøn religion

 • Norrøn folketro

  • Trolldom i Norden: Huldre, troll, nøkk, nisser og alver

  • Vandrende døde; skrømt, gjenferd og drauger i norrøn folketro fra vikingtiden til i dag

 • Nordisk religion og dens praksis

  • Rituelle områder, rituell timing, daglig praksis, praksis knyttet til årstider, rituelle verktøy, guddommer, paganistisk bønn, og offerseremonier

  • Midtsommer, før under og etter kristningen 

  • Globalisering og modernitet – hvordan nære tradisjonens flamme i et moderne liv


For en mer dyptgående beskrivelse av våre tidligere foredrag, se nederst på siden om våre arrangementer HER. 

Vi har god erfaring med å formidle temaene som en samtale, som åpner for dialog med publikum og gir en avslappet og hyggelig stemning. 


Våre foredragsholdere kan også bookes til skreddersydde oppdrag, enten for rene foredrag eller i kombinasjon med ritualer til festlige anledninger. Ta gjerne kontakt om det er spesifikke emner du ønsker å lære om, eller om du har spørsmål om booking eller gjennomføring av foredrag.

bottom of page