top of page
kristijan-arsov-tcw3nwoAgvs-unsplash_edi

FOREDRAG

Norse Tradition holder regelmessig foredrag om den norrøne tradisjonen sett i et bredt indoeuropeisk perspektiv. Tematikken kan være bred eller spisset, og handle om alt fra generell historie og kildebruk, til spesifikke aspekter ved norrøn religion og kultur. 


Eksempler på temaer vi har holdt foredrag om er:
•    Nordisk religion og dens praksis
•    Norrøne guder og deres symbolikk
•    Runer og deres bruk i praksis
•    Etikk i norrøn tid
•    Poesiens mjød og norrøn diktekunst
•    Voluspå og norrøn kosmologi
•    Indoeuropeisk synkretisme som redskap for rituell rekonstruksjon


For en mer dyptgående beskrivelse av våre tidligere foredrag, se nederst på siden om våre arrangementer HER. 

Vi har god erfaring med å formidle temaene som en samtale, som åpner for dialog med publikum og gir en avslappet og hyggelig stemning. 


Våre foredragsholdere kan også bookes til skreddersydde oppdrag, enten for rene foredrag eller i kombinasjon med ritualer til festlige anledninger. Ta gjerne kontakt om det er spesifikke emner du ønsker å lære om, eller om du har spørsmål om booking eller gjennomføring av foredrag.

bottom of page